Tarinasäveltäminen » Johdanto


 

"Tarinasäveltäminen®  on omaan luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja vuorovaikukseen perustuvaa toimintaa. Sen idea on syntynyt päiväkodissa alle kouluikäisten lasten terapeuttisesti suuntautuneessa musiikkikasvatusprojektissa vuosina 1999–2002 ja idean syntymäpäivä on17.4.2000. Tuona päivänä sain huomata lasten kyvyn ja halun tehdä omia musiikillisia tarinoita sävelin, sanoin, lauluin ja leikein. Tuon päivän jälkeen muutin kaiken musiikkitoimintani kyseisessä päiväkodissa perustumaan lasten omiin teoksiin." Hanna Hakomäki, tarinasäveltämisen kehittäjä.

Päiväkodissa rupesi tapahtumaan ilmiöitä: ujot ja arat lapset rohkaistuivat, vilkkaat lapset rauhoittuivat ja päiväkodin henkilökunta sai huomata aivan uusia taitoja ja voimavaroja lapsissa.Lapset olivat onnellisia ja ylpeitä omista teoksistaan ja esittivät niitä mielellään toisille lapsille ja aikuisille. Päiväkodissa oli myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja he pystyivät osallistumaan toimintaan tasavertaisesti muiden lasten kanssa.

Omien tarinasävellystensä kautta lapset saivat ilmaistua heidän mielessään liikkuvia ajatuksia ja he pystyivät jakamaan kokemuksiaan musiikin avulla. Teokset muodostuivat sävelistä, tarinoista, leikeistä ja sanoista tai vain musiikista. Kun lapsi antoi teokselle nimen, sai hänen mielessään liikkuvat mielikuvat hahmoja ja konkreettisen ilmiasun. Lapsi sai omia ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan haltuunsa. Teokset kirjattiin muistiin ja niitä pystyi soittamaan uudestaan. Esittämällä teoksia myös muille lapset saivat jaettua teosten merkityssisältöä ja pystyivät kohtaamaan muita heille merkityksellisiä henkilöitä musiikin avulla tunteen tasolla. Tämä kaikki antoi lapsille onnistumisen elämyksiä ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia ja lisäsi psyykkistä hyvää oloa.

Tarinasäveltäminen on muotoutunut toiminnaksi,joka sisältää neljä periaatetta, joiden kaikkien pitää toteutua.Toiminta, jota kutsutaan tarinasäveltämiseksi, sisältää aina:

1. mahdollisuuden vapaaseen musiikilliseen ilmaisuun ilman opettamista ja ohjaamista

2. kuuntelijan ja kirjaajan – tarinasävellys syntyy aina vuorovaikutuksessa tarinasäveltäjän ja tarinasävellyttäjän välillä

3. puhtaaksi kirjoitetun teoksen – tarinasävellys kirjataan muistiin sellaisella merkkijärjestelmällä, että tekijä pystyy soittamaan sen heti uudestaan

4. konsertin, joka on tilaisuus, missä tekijä voi teoksia esittämällä jakaa niiden merkityssisältöä hänelle tärkeiden ja toiminnan kannalta merkityksellisten henkilöiden kanssa

Tarinasäveltämistä voi soveltaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn. Se sopii toimintamuodoksi päiväkotiin, musiikkileikkikouluun, soittotunneille, kerhoihin, leiritoimintaan, kouluun sekä kuntoutukseen ja musiikkiterapiaan. Tarinasäveltämistä voi siis tehdä lapsi yksin tai ryhmässä tai vaikka vanhempiensa kanssa yhdessä. Myös aikuiset ja vanhukset voivat tarinasäveltää.

 

Lisätietoja:

Tarinasäveltämisen kehittäjä, FT Hanna Hakomäki,

musiikkiterapeutti,perhe- ja pariterapian  psykoterapeutti, työnohjaaja, pianonsoitonopettaja


hanna.hakomaki(at)musiikkiterapia.fi

 Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443