Tarinasäveltäminen » Syntytarina


 

Tarinasäveltämisen syntytarina

- Sitten tapahtui jotain. Oli kolmivuotiaanTessan vuoro tulla soittotunnille. Jo ovelta hän huusi: ”Haluan soittaaäksiä, haluan soittaa äksiä”. 

 

Tessa tarkoitti kuvionuottimenetelmän symbolienvinoristejä, jotka ilmaisevat matalien, suuren oktaavialan säveltenpaikan pianon koskettimistolla. Tessa halusi soittaa äksiä, koska nehänen mielestään muistuttivat tähtiä ja hän halusi nimenomaan soittaatähtiä.

 

Tessa tuli pianon äären ja soitti äksillämerkittyjä koskettimia. Kehotin Tessaa kuuntelemaan, kuulostivatkosävelet tähdiltä.  ”Ei”, hän vastasi heti. ”Ne kuulostaa sudelta”,Tessa sanoi. Kysyin, mitä susi tekee.  ”Se ulvoo”, hän vastasi jaTessa alkoi soittaa ja laulaa: ”Susi ulvoi näin”. Ja sitten me ulvoimme.”Sitten susi katsoo kuuta”, sanoi Tessa. Ja taas Tessa soitti jalauloi: ”Katsoi kuuta päin”, ja me ulvoimme yhdessä. Kirjoitin sanatylös ja sävelet muistiin kuvionuoteilla. Tessa soitti ja lauloi senuudestaan.

 

Susi-laulu oli syntynyt. Oli 17. huhtikuuta 2000ja ensimmäinen tarinasävellys oli kirjattu muistiin. -

(Hakomäki 2007, 19)

 

Hakomäki, H. (2007). Tarinasäveltämisen taito.Juva: PS-kustannus.

 Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443